برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت بحران و ایمنی در منطقه10

اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 از برگزاری کارگاهای آموزشی مدیریت بحران و ایمنی در سطح محلات مرتضوی، هفت چنار، جی و بریانک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 10، علی عبداله ئیان دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: این ستاد با هدف افزایش سطح آمادگی و آگاهی نیروهای داوطلب واکنش اضطراری محلات با مشارکت مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات مرتضوی، بریانک، هفت چنار و جی به برگزاری کارگاه| های آموزشی چگونگی  پناهگیری صحیح و تخلیه امن اضطراری، اطفای حریق و نحوه تهیه کوله نجات اقدام کرد.