برگزاری کارگاه آموزشی برپایی چادر اسکان اضطراری در منطقه 17

اخبار مناطق rating
image

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با محور برپایی چادر اسکان اضطراری در منطقه 17 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 17، این ستاد به منظور افزایش سطح توانمندی و آمادگی نیروهای جدید داوطلب واکنش اضطراری به برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی برپایی چادر اسکان اضطراری اقدام کرد.