برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت بحران در منطقه 17

اخبار مناطق rating
image

کارگاه های آموزشی مدیریت بحران با محور اطفای حریق و ایمن یار در منطقه 17 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 17، این ستاد با هدف افزایش سطح توانمندی و آگاهی داوطلبان واکنش اضطراری محلات با مشارکت مسئولین خانه های دوام و ایمنی به برگزاری کارگاه های آموزشی اطفای حریق و ایمن یار اقدام کرد.