برگزاری جلسه ماهانه مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات در منطقه 17

اخبار مناطق rating
image

 جلسه ماهانه مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات سه گانه منطقه 17 در تیرماه سال 1400 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه17 ، در این نشست ضمن بررسی اقدامات و عملکرد خانه های دوام و ایمنی محلات منطقه در حوزه مدیریت بحران و ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسات پیشین، از تلاش ها و زحمات  مسئولین خانه های دوام و ایمنی برتر تقدیر شد.