برگزاری جلسه ماهانه مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات در منطقه 5

اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 5 از برگزاری جلسه ماهانه مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات 29 گانه در فصل تابستان به صورت مجازی خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 5، علیرضا حاجی حسینی، دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که با هدف ارزیابی میزان آمادگی داوطلبان واکنش اضطراری محلات 29 گانه منطقه برگزار شد ضمن بررسی روند نحوه اجرای مصوبات جلسات پیشین، چگونگی برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت بحران  و ایمنی، به روزرسانی دانش امدادی دوامیان و جذب نیروهای جدید داوطلب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.