برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه 4

اخبار مناطق rating
image

نشست فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه 4 در فصل تابستان به صورت مجازی و نیمه حضوری در پایگاه ویزه پشتیبانی مدیریت بحران شهید باقری برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 4، محمدعلی فیاض دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این مطلب گفت: در این جلسه که با حضور سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد برگزار شد، موضوعاتی همچون چگونگی صدور احکام مسوول بخش ایمنی ( HSE ) و روابط عمومی مطابق با چارت، رفع مشکل سامانه برگزاری جلسات آنلاین و تجهیزات نصب شده از سوی سازمان در سالن کنفرانس پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه و ارسال گزارش ارزیابی عملکرد ستاد های مدیریت بحران نواحی نه گانه به سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.