برگزاری جلسه توجیهی مانور سراسری زلزله در منطقه 21

اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 21 از برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با محور برگزاری مانور سراسری زلزله در مناطق 22 گانه شرح تهران براساس سناریوی ارسالی از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 21، اسماعلیلی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: این ستاد به منظور اجرای دستورالعمل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص برگزاری مانور سراسری زلزله در مناطق 22 گانه شهر تهران به برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با هدف تعیین شرح وظایف هر یک از سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد به منظور افزایش سطح "آمادگی در مدیریت شرایط اضطراری اقدام کرد.