برگزاری مانور دورمیزی انفجار گاز در منطقه 10-1400/06/16 02:02:00 ب.ظ

1400/06/16 02:02:00 ب.ظ اخبار مناطق rating
image

مانور دورمیزی حریق با محور  انفجار گاز در ایستگاه 158 با حضور سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد در پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه 10 برگزار  شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 10، علی عبداله ئیان دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این خبر گفت: این ستاد با هدف اجرای دستورالعمل های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به منظور ارزیابی و  افزایش سطح آمادگی سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد و داوطلبان واکنش اضطراری محلات به برگزاری مانور دورمیزی با محور انفجاز در ایستگاه 158 گاز اقدام کرد.