برگزاری ششمین جلسه ستاد مقابله با ویروس كرونا در منطقه یک-1400/06/17 08:52:00 ق.ظ

1400/06/17 08:52:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری ششمین جلسه ستاد مقابله با کرونا به صورت ویدیو کنفرانس خبر داد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مديريت بحران منطقه یک،  فاتحي منش دبير و جانشین شهردار در ستاد مديريت بحران منطقه در این باره گفت: در این نشست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه ضمن تاکید بر رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در معاونت ها و ادارات منطقه از ادامه تزریق دوز اول واکسن به پرسنل شاغل در منطقه خبر داد.

همچنین شرکت کنندگان  در این نشست به ارزیابی و بررسی چگونگی  توسعه مراکز واکسیناسیون جهت تسریع در پوشش سراسری ایمنی در منطقه پرداختند.

 

 منطقه