برگزاری سومین جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه یک-1400/06/20 09:07:00 ق.ظ

1400/06/20 09:07:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

 سومین جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه یک با حضور سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد به صورت ویودئو کنفرانس برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي ستاد مديريت بحران منطقه یک،  فاتحي منش دبير  و جانشین شهردار در ستاد مديريت بحران منطقه در این باره گفت: در این نشست با توجه به اهمیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اسکان های کارگری در نواحی ده گانه و بازدیدهای اداره HSH منطقه، مقرر شد گزارش مغایرت های موجود از سوی پیمانکاران ارسال و برنامه ریزی در خصوص رفع نواقص موجود صورت پذیرد.همچنین اجرای مستمر پروتکل استعلام و دریافت کارت واکسناسیون مراجعین به ساختمان های شهرداری منطقه و پیگیری جهت رفع خطر ساختمان نا ایمن ناحیه پنج  از دیگر موضوعات به تصویب رسیده در این جلسه بود.