بازدید سرپرست سازمان مدیریت بحران تهران از گرمخانه خاوران-1400/07/12 03:35:00 ب.ظ

1400/07/12 03:35:00 ب.ظ گزارش تصويري rating
image