برگزاری مانور دور میزی در فرودگاه مهرآباد -1400/07/14 09:07:00 ق.ظ

1400/07/14 09:07:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 9 از برگزاری مانور دورمیزی مدیریت بحران با محور نشست گاز و حریق در فرودگاه مهرآباد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 9؛ همتی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه در این باره گفت: این ستاد با هدف ارزیابی میزان آمادگی سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد و براساس سناریوی از پیش تدوین شده به برگزاری مانور دورمیزی با محور حریق در فرودگان مهرآباد در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه 9 اقدام کرد.

.