برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه 2 در منطقه8-1400/07/18 08:48:00 ق.ظ

1400/07/18 08:48:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

نشست فصلی ناحیه 2 منطقه 8 در پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران دماوند با حضور اعضای تخصصی و عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 8، در این نشست که با هدف افزایش سطح تعامل میان سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد برگزار شد موضوعاتی همچون چگونگی تجهیز پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران دماوند به منظور اجرای طرح واکسیناسیون و بهره برداری از ظرفیت های موجود به منظور ارائه خدمات بهینه، تسریع و تسهیل امر تزریق واکسن به شهروندان، نحوه برگزاری مانورهای عملیاتی در سرای محلات ناحیه و شناسایی نقاط ناایمن و بحران زا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.