بازدید معاونان خدمات شهری و امور مناطق شهرداری از مرکز فرماندهی شهر تهران-1400/08/17 03:03:00 ب.ظ

1400/08/17 03:03:00 ب.ظ گزارش تصويري rating
image