برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات منطقه ۵ -1400/09/01 08:39:00 ق.ظ

1400/09/01 08:39:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 5 از برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات 29 گانه این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 5، علی دوستی خطیب دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه به برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی با مسئولین خانه دوام و ایمنی سرای محلات با هدف افزایش سطح تعامل بین این ستاد و مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات به منظور بررسي چگونگی بهره برداری از ظرفیت محلات و ارزیابی ميزان آمادگی و توانمندی نيروهاي داوطلب مردمي اقدام کرد.

 علی دوستی خطیب در این جلسه بر اهمیت آماده به کار بودن داوطلبان واکنش اضطراری محلات در زمان قبل، حین و بعد از وقوع بحران تاکید کرد.

در پایان این جلسه از عملکرد مسئول خانه دوام و ایمنی محله جنت آباد قدردانی شد.