برگزاری جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه یک در منطقه 11-1400/09/01 08:47:00 ق.ظ

1400/09/01 08:47:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه یک در فصل پاییز با محور پیشگیری از وقوع مخاطرات ناشی از بارش های فصلی با هماهنگی ستاد مدیریت بحران منطقه 11 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مديريت بحران منطقه 11،  عادل قایق ور دبير و جانشین شهردار در ستاد مديريت بحران منطقه در این باره گفت: در این نشست ضمن ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسات پیشین، چگونگی شناسایی نقاط نا ایمن و نحوه ایمن سازی این نقاط با مشارکت سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد مدیریت بحران ناحیه و مقابله و پیشگیری از وقوع آبگرفتگی و سیلاب همزمان بارش های فصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.