برگزاری مانوردورمیزی مدیریت بحران در منطقه 6 -1400/09/01 09:26:00 ق.ظ

1400/09/01 09:26:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 6 از برگزاری مانور دورمیزی مدیریت بحران با محور زلزله در شرکت فنی مکانیک خاک خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی ستادمدیریت بحران منطقه 6، مهدی خسروانی، دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه بای بیان این خبر گفت: این مانور با هدف افزایش سطح تعامل و هماهنگی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در مدیریت شرایط اضطراری براساس سناریوی از پیش تدوین شده برگزار شد.

وی افزود: در پایان برگزاری این مانور دورمیزی، شرکت کنندگان از آزمایشگاه های این شرکت بازدید کردند.