برگزاری جلسه هماهنگی با استان معین منطقه 4-1400/09/01 10:37:00 ق.ظ

1400/09/01 10:37:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 4 از برگزاری جلسه هماهنگی با استان معین و پیشتاز مازندران در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران شهید باقری خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 4، محمدعلی فیاض دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این مطلب گفت: این ستاد به منظور  افزایش سطح هماهنگی و تعامل با  استان های  معین و پیشتاز شهر تهران در زمان وقوع بحران و اجرای دستورالعلمل های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به برگزاری جلسه هماهنگی با استان معین و پیشتاز مازندران اقدام کرد.