بازدید از نقاط آبگیر و حساس منطقه 10 توسط کارشناسان ستاد مدیریت بحران -1400/09/01 11:53:00 ق.ظ

1400/09/01 11:53:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 10 علی عبداله ئیان دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: با توجه به بارندگیهای اخیر و احتمال آبگرفتگی در سطح منطقه کارشناسان این ستاد اقدام به بازدید از دریچه انهار و نقاط آبگیر و حساس نمودند. وی اذعان داشت: با هماهنگیهای به عمل آمده با معاونت محترم خدمات شهری و شهرداران محترم نواحی سه گانه موارد اعلامی از سوی کارشناسانِ ستاد، مرتفع گردید.