نصب پیام های آموزشی در مدارس منتخب منطقه 10-1400/09/02 09:30:00 ق.ظ

1400/09/02 09:30:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 از چاپ و نصب پیام های آموزشی در قالب شاسی در مدارس این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطه 10، علی عبداله ئیان دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: این ستاد به منظور اجرای طرح مدرسه آماده در سطح منطقه به چاپ و نصب پیام های آموزشی در قالب شاسی در مدارس منتخب اقدام کرد.