برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان مدیریت بحران نواحی در منطقه 19-1400/09/02 10:15:00 ق.ظ

1400/09/02 10:15:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

جلسه ماهیانه کارشناسان مدیریت بحران نواحی پنجگانه منطقه19 در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 19، محمد صابر نبوی پور دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: شرکت کنندگان در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسات پیشین ، به بررسی  تعامل و هماهنگی بین سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد، ارزیابی میزان عملکرد و اقدامات ستاد بحران در حوزه مقابله و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح نواحی پنجگانه، لایروبی مستمر کانال ها و مسیل ها و همچنین تهیه و تنظیم سند کاهش خطرپذیری محلات در سطح نواحی پرداختند.