بررسی اثرات فرونشست و فروریزش در شهر تهران -1400/09/08 08:49:00 ق.ظ

1400/09/08 08:49:00 ق.ظ اخبار, اخبار برتر rating
image

جلسه پیگیری اقدامات انجام گرفته در خصوص وضعیت فرونشست و فروریزش در تهران به منظور بررسی راهکارها و پروژه های مناسب برای کاهش اثرات آن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پبشگیری و مدیریت بحران ، در این جلسه که با حضور رئیس سازمان، معاون پیشگیری و کارشناسان برگزار شد ، ابتدا گزارشی از وضعیت فرونشست و و فروریزش در تهران ارائه  و در ادامه نقشه وضعیت مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی سوابق تصمیمات کارگروه کاهش اثرات فرونشست در شهر تهران و مصوبات پیشین و تصمیم‌گیری در مورد اقدامات آینده بخش دیگری از موضوعات این جلسه بود.