برگزاری مانور زلزله در مدارس منطقه 6-1400/09/10 09:25:00 ق.ظ

1400/09/10 09:25:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

مانور زلزله در مدارس سطح منطقه 6 به مناسبت روز هشت آذر روز ایمنی در برابر زلزله برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستادمدیریت بحران منطقه 6، مهدی خسروانی، دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این خبر گفت: این مانور توسط گروه های دوام و ایمنی در روز هشت آذر روز (ایمنی در برابر زلزله) در مدارس سطح منطقه برگزار شد که آموزشهایی شامل پناه گیری در نقاط امن در مدرسه، شناخت نقاط بحران زا وبحران زدا ،چگونگی محافظت از خود و دیگران دربرابر زلزله، آشنایی با رفتار مناسب درحین زلزله ارائه شد.