آموزش نحوه صحیح پناهگیری هنگام زلزله در مدرسه شهید غفاری منطقه 10-1400/09/10 12:01:00 ب.ظ

1400/09/10 12:01:00 ب.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 از آموزش نحوه صحیح پناهگیری در مدرسه شهید غفاری خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 10 علی عبداله ئیان دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: این منطقه به مناسبت 8 آذر روز زلزله اقدام به آموزش نحوه صحیح پناهگیری هنگام زلزله در مدرسه شهید غفاری در محله زنجان نمود.