برگزاری نشست هماهنگی چکاپ سلامت کارکنان شهرداری منطقه-1400/10/18 12:11:00 ب.ظ

1400/10/18 12:11:00 ب.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 5 از برگزاری جلسه هماهنگی رؤسای ادارات امور اداری، رفاه و ستاد مدیریت بحران منطقه 5 جهت اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص معاینات سلامت کارکنان شهرداری منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه5 ، علی دوستی خطیب، دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه از تشکیل جلسه هماهنگی رؤسای ادارات رفاه ، امور اداری و ستاد مدیریت بحران منطقه 5 در خصوص اتخاذ تصمیمات و هماهنگی های لازم جهت چکاپ و معاینات سلامت کارکنان شهرداری منطقه که با همکاری شرکت شهر سالم و معاونت منابع انسانی منطقه در حال برگزاری است، خبر داد.

وی افزود: بر این اساس و با توجه به تأکید شهردار محترم منطقه 5 مبنی بر تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان ، روند انجام چکاپ و معاینات سلامت در پایگاه ویژه ستاد مدیریت بحران منطقه توسط تیم پزشکی شرکت شهر سالم، نیز در حال برگزاری می باشد.