ممیزی محیط زیست منطقه یک سال1400-1400/10/18 01:02:00 ب.ظ

1400/10/18 01:02:00 ب.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از ممیزی محیط زیست  (2015-140001) با حضور تیم سامانه ممیزی شهرداری تهران از این ستاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مديريت بحران منطقه فاتحي منش دبير و جانشین شهردار در ستاد مديريت بحران  منطقه در این باره گفت:دراین ممیزی که با حضور اعضای تیم سامانه ممیزی محیط زیست شهرداری تهران در ستاد مدیریت بحران منطقه یک انجام شد،کلیه مستندات مربوط به شرایط اضطراری و مانورهای برگزار شده در سطح منطقه بر اساس روش اجرایی در واکنش به شرایط اضطراری و مراحل اجرای مانورها و اقدامات صورت گرفته زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت.