راه اندازی مرکز معاینات پزشکی در ستاد مدیریت بحران منطقه5 -1400/10/19 03:15:00 ب.ظ

1400/10/19 03:15:00 ب.ظ اخبار مناطق rating
image

 شهردار منطقه 5 از مرکز برگزاری معاینات پزشکی واقع در ستاد مدیریت بحران این منطقه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه ۵، علیرضا حاجی حسینی ، دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران در این بازدید با راه اندازی مرکز معاینه پزشکی  در ستاد مدیریت بحران منطقه را مثبت ارزیابی کرد و این اقدام را یکی از  برنامه های مهم پیشگیری از بروز بیماری ها و حوادث احتمالی ناشی از کار برشمرد و گفت: انجام معاینات پزشکی، نقش تعیین کننده ای در افزایش خدمات دهی به افراد شاغل و سازمانی ایفا می کند.

وی با بیان اینکه، در زمينه راه اندازی معاینات پزشکی کارکنان اهداف متعددی دنبال می شود، افزود: این اقدام با هدف حفظ سلامت کارکنان انجام می شود ضمن آنکه، هنگام بروز و شیوع بیماری های فصلی تشخیص و درمان به موقع بیماری ها و عوارض ناشی از آن ضروری و با اهمیت است.