بازدید اعضاء کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از منطقه 13-1400/10/21 10:56:00 ق.ظ

1400/10/21 10:56:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

اعضاءکمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از پیشرفت پروژه در حال احداث سوله مدیریت بحران محله صفا ناحیه 1 شهرداری منطقه 13 بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 13 ، سرپرست و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه ، بااعلام این خبر گفت : در جریان بازدید اعضاء کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران پیشرفت پروژه در حال احداث سوله مدیریت بحران محله صفا ناحیه 1 شهرداری منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .