اجرای طرح نت در ستاد پیشگیری و مدیریت بحران منطقه 19-1400/10/22 09:42:00 ق.ظ

1400/10/22 09:42:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

اجرای طرح نت با هدف آماده و به کار بودن تجهیزات و امکانات موجود در پایگاه های ویژه و چند منظوره ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در منطقه 19 اجرا شد .

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 19 ، محمد صابر نبوی پوردبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه ، با اعلام این خبر گفت:  این ستاد براساس دستورالعمل های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به منظور آماده  و به کاربودن تمامی تجهیزات وامکانات موجود در پایگاه های  پشتیبانی مدیریت بحران، آمادگی، حفظ ، استمرار و قابلیت عملیاتی بودن و افزایش عمر تجهیزات طبق شرایط  تعریف شده به اجرای طرح "نت" در پایگاه های ویژه و چند منظوره پشتیبانی مدیریت بحران منطقه اقدام کرد.