اجرای طرح نت در ستاد مدیریت بحران منطقه 14-1400/10/29 01:54:00 ب.ظ

1400/10/29 01:54:00 ب.ظ اخبار مناطق rating
image

اجرای طرح نت با هدف آماده بکار بودن تجهیزات و امکانات موجود در پایگاه های ویژه و چند منظوره ستاد مدیریت بحران منطقه 14 اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 14 ،علی زیاری دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با اعلام این خبر گفت: این ستاد برابر دستور العمل ابلاغی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به منظور آماده و به کار بودن تمامی تجهیزات و امکانات موجود در پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران نسبت به حفظ آمادگی، قابلیت عملیاتی بودن و اجرای طرح نت در پایگاه های ویژه و چند منظوره اقدام نمود.