از سوی فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران صورت گرفت/ تقدیر از شهرداری تهران برای ایجاد ستاد مدیریت بحران کرونا-1400/10/29 06:06:00 ب.ظ

1400/10/29 06:06:00 ب.ظ اخبار, اخبار برتر rating
image

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای تهران در جلسه هوشمندسازی کنترل زنجیره انتقال ویروس کرونا در کلانشهر تهران که با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمد حسین سپهر  فرمانده ستاد کرونا کلانشهر تهران و جمعی از مقامات کشوری و استانی برگزار شد، از اقدامات شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دکتر زالی در این نشست گفت: از زمان استقرار مدیریت جدید در شهرداری تهران شاهد تحول چشمگیری در میزان مشارکت و اقدام مسئولانه در زمینه کرونا هستیم.

دکتر زالی گفت: پیشرو ترین دستگاه در ستاد کرونا در دوره اخیر شهرداری شخص آقای زاکانی هستند که یک قرارگاه (ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران) را برای این منظور بر پا کردند.

وی افزود: از هیمن رو از شهردار تهران به دلیل نقش موثر، سازنده، مستمر ، پیشگیرانه و مجدانه مقابله با کرونا و فعال سازی ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران تشکر می کنم. از زمان تصدی ایشان شاهد تحول چشمگیر در میزان مشارکت مسئولانه بخش های مختلف شهرداری بودیم.

وی همچنین از سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بدلیل برپایی ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران و پیشبرد اهداف این ستاد قدردانی کرد و گفت: با تشکیل این ستاد در شهرداری تهران و ایفای نقش پر رنگ و مستمر شهرداری تهران و گسترش مراکز واکسیناسیون به ویژه ارائه این خدمات به اقشار آسیب پذیر و شهروندان کم توان و سالمند تحول چشمگیری در این خدمت ثبت شد.