دومین نشست تخصصی استان معین منطقه20 به میزبانی استان قم برگزار شد-1400/11/02 08:24:00 ق.ظ

1400/11/02 08:24:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

دومین نشست تخصصی و جلسه هماهنگی استان معین منطقه 20 با محوریت برگزاری مانور سراسری استان های پیشتاز شهر تهران به میزبانی استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مديريت بحران منطقه 20 ، علیرضا هاتفی دبير و جانشین شهردار در ستاد مديريت بحران منطقه با بیان این مطلب گفت : در راستای اجرای دستورالعمل وزارت کشور در خصوص استفاده از تمامی ظرفیت های استانهای معین، دومین نشست تخصصی و جلسه هماهنگی استان معین منطقه 20 با حضور ادارات تخصصی عضو مدیریت بحران استان قم و دبیر و جانشین شهردار منطقه 20در ستاد مدیریت بحران و کارشناسان این ستاد به میزبانی مدیریت بحران استان قم برگزار شد. 

هاتفی با بیان اینکه استانهای معین نقش امدادرسانی و خدمات رسانی در زمان های بحرانی را ایفا می کنند، گفت: به منظور آگاهی بخشی شهروندان و در راستای اجرای طرح های ویژه با مدیریت و سیاستگذاری سازمان پیشگیری و ستاد مدیریت بحران شهر تهران از پتانسیل گروه های دوام یا داوطلب واکنش اضطراری استفاده می شود. 

او با بیان اینکه استان قم به عنوان معین منطقه 20 در شرایط بحرانی تعیین شده است، گفت : در این جلسه در خصوص چگونگی برگزاری مانور استان های پیشتاز شهرتهران در منطقه ۲۰ ، نحوه حضور هریک از ادارات تخصصی این استان و چگونگی بهره برداری از ظرفیت نیروهای امدادرسان استانهای معین در هنگام وقوع بحرانها بحث و تبادل نظر شد.