بازدید شهردار تهران از پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه 10-1400/11/02 09:06:00 ق.ظ

1400/11/02 09:06:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

 شهردار تهران در در هشتمین پویش قرار خدمت از پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه 10 بازدید کرد . 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 10 ، علی عبداله ئیان دبیر و جانشین شهردار منطقه در ستاد با بیان این خبر افزود : در راستای هشتمین جلسه بازدید هفتگی شهردار تهران از مناطق شهر در قالب پویش قرار خدمت ، ضمن بازدید از انبار تجهیزات پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه و سایر بخش های ستاد با حضور در سالن کنفرانس این پایگاه دیداری صمیمانه با نخبگان منطقه برگزار و ضمن استماع نقطه نظرات نخبگان بر لزوم بهره گیری از نقطه نظرات و پیشنهادات آنان در اداره امور شهر تاکید کرد.