ضرورت پایدارسازی نیروهای داوطلب واکنش اضطرای محلات-1400/11/02 12:14:00 ب.ظ

1400/11/02 12:14:00 ب.ظ اخبار, اخبار برتر rating
image

اولین جلسه هم اندیشی داوطلبان نخبه واکنش اضطراری محلات مناطق 22 گانه شهر تهران با هدف بررسی ایده ها و نظرات با محور پایدارسازی و شبکه سازی دوامیان، با حضور جمعی از نخبگان عضو در این گروه ها در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شاهین مظفری، سرپرست معاونت آموزش و مشارکت های مردمی در این نشست، بر بهره برداری از ظرفیت های بالقوه نیروهای نخبه داوطلب واکنش اضطراری محلات که دارای تحصیلات عالیه دکترا هستند، تاکید کرد.

وی افزود: پایدارسازی و بازطراحی ماموریت ها و ساختار خانه های دوام، ایجاد ساختار هوشمندسازی ثبت مشارکت ها و تشویق داوطلبان، همکاری و یکسان سازی موضوعات آموزشی با سازمان هایی همچون آتش نشانی و هلال احمر و تلفیق ظرفیت های موجود در قبل، حین و بعد از وقوع بحران با توجه به چالش های ضروری است.

سرپرست معاونت آموزش و مشارکت های مردمی در پایان خاطرنشان کرد: این جلسات هم اندیشی به منظور بررسی و ارائه راهکارهایی برای چگونگی اجرای این دیدگاه ها و ایده های کارآمد، هر دو هفته یک بار با حضور نخبگان عضو در گروه های دوام محلات برگزار خواهد شد.