اجرای طرح نت در پایگاه های ویژه و چند منظوره ستاد مدیریت بحران منطقه 17 -1400/11/06 09:04:00 ق.ظ

1400/11/06 09:04:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

اجرای طرح نت با هدف آماده بکار بودن تجهیزات و امکانات موجود در پایگاه های ویژه و چند منظوره ستاد مدیریت بحران منطقه 17 اجرا شد.
 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 17 ، این ستاد برابر دستور العمل ابلاغی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به منظور آماده و به کار بودن تمامی تجهیزات و امکانات موجود در پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران نسبت به حفظ آمادگی، قابلیت عملیاتی بودن و اجرای طرح نت در پایگاه های ویژه و چند منظوره اقدام نمود.