برگزاری نشست هماهنگی مسئولان خانه های دوام و ایمنی منطقه 8-1400/11/06 10:07:00 ق.ظ

1400/11/06 10:07:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 8 از برگزاری نشست کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با داوطلبان واکنش اضطراری محلات فعال در پایگاه ویژه مدیریت بحران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 8: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و به منظور پایدار سازی  آموزش گروه های دوام، مدیریت بحران منطقه نسبت به برگزاری نشست هماهنگی و آموزش و انتخاب سرتیم عملیاتی ویژه دوامیان فعال اقدام کرد.

گفتنی است بدین منظور سه رسته جدید شامل مربی، عضو عملیاتی و حامی از میان اعضای فعلی با تاکید بر نیروهای جدید و جوان، انتخاب خواهند شد و تحت آموزش قرار می گیرند .