گزارش تصویری بازدید از پایگاه های مدیریت بحران منطقه 13 -1401/02/21 11:49:00 ق.ظ

1401/02/21 11:49:00 ق.ظ اخبار مناطق rating
image

بازدید روسای ادارات فنی و عمران منطقه 13 به همراه پیمانکار مربوطه جهت بررسی نواقص و رفع ایرادات تاسیساتی و ساختمانی پایگاه های مدیریت بحران دو کوهه ( شهید ابراهیمی) و پیروزی ( الزهراء)