Menu

معاونت آموزش و مشارکت های مردمی

معرفی معاونت

هدف معاونت آموزش، پژوهش و مشارکت های اجتماعی (مبتنی بر اساسنامه سازمان)

افزايش سطح ايمني و كاهش خطرپذيري شهر تهران، با انجام هماهنگي‌ها، بررسي‌ها‌، مطالعات، پژوهش‌ها، آموزش‌ها و اقدامات اجرايي ذيربط قبل از وقوع به منظور پيشگيري و آمادگي مقابله با بحران.

رویکردهای کاری معاونت آموزش برای شهروندان


1)    ایجاد آگاهي و درك صحيح از مفاهيم اصلي و كليدي (بينش صحيح نسبت به مخاطرات و مديريت بحران)؛
2)    آموزش حداقل مهارت‌هاي فردي مورد نياز براي انجام اقدامات صحيح در زمان صحيح در مراحل مختلف مديريت بحران (توانايي تنظيم صحيح رفتارها و واكنش‌هاي فردي و خودامدادي)؛
3)    ایجاد انگیزه جهت حضور و مشاركت شهروندان در فعاليت‌هاي جمعي و سازمان‌يافته مديريت بحران و همكاري مؤثر با سازمان‌ها و نهادهاي مسئول تخصصي (سازمان‌پذيري و تنظيم صحيح رفتارهاي گروهي و دگرامدادي)؛

راهبردهاي سازمان در حوزه آموزش، پژوهش و مشارکت های اجتماعی

1-    آگاهي دادن و تصحيح نگرش شهروندان نسبت به مخاطرات طبيعي به ويژه زمين‌لرزه و راهكارهاي در دسترس براي كاهش تدريجي آسيب‌پذيري در برابر اين مخاطرات؛ 
2-    ارتقاي فرهنگ عمومي و بينش زيرگروه‌هاي اجتماعي درخصوص ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و كاهش آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود؛ 
     -    حساس‌سازي و ارتقاي مطالبات شهروندان در زمينه كيفيت ساختمان‌هاي مسكوني كه براي سكونت خود انتخاب مي‌كنند.
     -    شناساندن ساده‌ترين و كم‌هزينه‌ترين اقداماتي كه براي مقاوم‌سازي نسبي ساختمان‌هاي موجود قابل انجام است و تغيير اين تصور كه «تنها راه مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي موجود بازسازي اساسي آنها با صرف هزينه‌هاي هنگفت است».
     -    حساس‌سازي دست‌اندركاران ساخت‌وساز نسبت به كيفيت مصالح، فرآيندهاي صحيح ساخت‌وساز و ترويج استانداردهاي عملي براي ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز؛
3-    ترويج گسترده مهم‌ترين اقدامات حياتي براي كاهش آسيب‌پذيري و پيشگيري از صدمات در ميان خانواده‌ها؛
4-    ترويج گسترده مهم‌ترين اقدامات حياتي براي كسب حداقل آمادگي براي مقابله با بحران در ميان خانواده‌ها؛
5-    ترويج گسترده مهمترين اقدامات (واكنش‌هاي صحيح) در لحظات وقوع زمين‌لرزه براي حفاظت از خود در ميان تمامي شهروندان؛
6-    آموزش و سازماندهي شهروندان در قالب گروه‌هاي داوطلب و تثبيت يك الگوي صحيح رفتاري در ميان آنان براي كمك به ساير شهروندان در نخستين دقايق پس از وقوع زمين‌لرزه يا ساير سوانح و حوادث در سطح محلات؛
7-    جلب مشاركت گروه‌هاي ذي‌نفوذ در پيشبرد برنامه‌هاي مديريت بحران؛
8-    آموزش تخصصي عناصر كليدي نظام مديريت بحران به ويژه سطوح مديريتي آن در ستاد مديريت بحران مناطق و ستاد مديريت بحران نواحي و سازمان‌هاي مسئول تخصصي عضو ستاد مديريت بحران؛
9-    آموزش تخصصي كاركنان سازمان مديريت بحران شهر تهران؛
10-    مشاركت مؤثر در تحقق هدف راهبردي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران براي تبديل‌شدن به مرجع علمي در حوزه مديريت بحران كشور؛

خط‌مشي‌ها و چهارچوب‌هاي كاري

1.    پيشبرد كارها با مردم و توسط مردم نه فقط براي مردم؛ به عبارت ديگر شاخص موفقيت نهادهاي دولتی در پيشبرد امور تنها دستيابي به اهداف از بعد كمي نيست بلكه كيفيت و چگونگي دستيابي به اهداف نيز اهميت زيادي دارد. اگر اجراي برنامه‌هاي تعيين شده منجر به سطح بالاتري از حضور و مشاركت مردم و ايجاد احساس مسئوليت، تعلق به خود و همدلي بيشتر در آنان نشود نمي‌توان كل اقدامات را موفق دانست.
2.    حركت بر اساس اثربخشي عملي فعاليت‌ها و در نظر گرفتن مقياس شهر در تنظيم برنامه‌هاي اجرايي؛ صرف ايجاد چند نمونه موفق و محدود كفايت نخواهد داشت بنابراين در برنامه‌ريزي و طراحي كارها بايد به حجم و گستردگي نيازها در شهر توجه زيادي شود.
3.    توسعه نهادي فعاليت‌ها به منظور حصول اطمينان از بقاء و استمرار آنها؛ نهادسازي در زمينه مديريت بحران يكي از عوامل تضمين‌كننده تداوم اثربخشي فعاليت‌ها است اين نهادسازي بايد هم ابعاد سازماني و هم ابعاد اجتماعي داشته باشد. ايجاد پيوند استوار ميان اقدامات مديريت بحران و نهادهاي اجتماعي نظير مساجد، اصناف، محلات و ... بسيار ضروري است.
4.    برون‌سپاري خدمات تخصصي به منظور كاهش هزينه‌ها، اجتناب از برزگ‌شدن سازمان، حفظ انعطاف‌پذيري و افزايش غناي علمي آموزش‌ها.
5.    تعامل سازنده با ساير بخش‌ها و سازمان‌هاي تخصصي مديريت بحران براي تكميل زنجيره ارزش مديريت بحران. تحقق اهداف تعيين شده نيازمند يك فرآيند كامل اقدامات از طراحي كارشناسي محتوا و ... تا مصرف‌كننده نهايي كه همان شهروندان هستند مي‌باشد. عدم توجه به كل زنجيره و تمركز بيش از حد به چند حلقه، نتيجه مطلوبي نخواهد داشت؛
6.    استفاده مبتكرانه از ظرفيت رسانه‌هاي همگاني و ديگر ابزارهايي كه تأثيرگذاري آنها بر فرهنگ عمومي و جلب توجه و حساسيت شهروندان، قبلاً تجربه شده است.
7.    ايجاد جذابيت براي مخاطبان در مواد آموزشي و اطلاع‌رساني‌ها با بهره‌گيري از شيوه‌هاي بديع و نو.
8.    درس‌آموزي از تجارب موفق بين‌المللي و بومي‌سازي آنها متناسب با فرهنگ عمومي و اولويت‌هاي جامعه شهري.

محورهاي كاري

1.    انجام مطالعات ميداني براي سنجش دقيق ميزان آگاهي و آمادگي شهروندان تهراني ارزيابي پارامترهاي اجتماعي موثر نظير مشاركت‌پذيري و ... به‌منظور ايجاد يك پايه علمي و معتبر براي تنظيم ساير برنامه‌هاي آموزش همگاني و به روز‌آوري اين سنجش‌ها در ادوار مناسب؛
2.    توليد محتواي آموزش غني، صحيح، ساده و جذاب براي آموزش عمومي و ارائه الگوهاي مناسب به خانواده‌ها درباره ساز و كار زمين‌لرزه، آمادگي در برابر زمين‌لرزه و واكنش در برابر زمين‌لرزه؛
3.    اطلاع رساني و ارائه راهنمايي به شهروندان درباره مقاوم‌سازي اجزاي غيره سازه‌اي ساختمان؛
4.    اطلاع رساني و ارائه راهنمايي به عموم شهروندان / گروه‌هاي تخصصي درباره كيفيت ساخت و ساز چكونگي مشاركت در ارتقاي آن؛
5.    انجام مطالعات لازم و تنظيم برنامه‌هاي آموزشي براي مخاطبين ويژه نظير فعالان رسانه‌اي، اعضاي نظام صنفي مهندسان ساختمان، و ...؛
6.    ترويج مهارت‌هاي اطفاي حريق و كمك‌هاي اوليه در ميان شهروندان؛
7.    ترويج دانستني‌ها و مهارت‌هاي امداد و نجات در سوانح شهري در ميان شهروندان؛
8.    آموزش الگوي صحيح رفتاري در هنگام وقوع زمين‌لرزه در مدارس به معلمان و دانش‌آموزان؛
9.    معرفي ملزومات كيف زلزله به شهروندان و اطلاع‌رساني درباره ضرورت‌هاي آن؛
10.    تشويق شهروندان به تهيه ملزومات كاملتر در مجتمع مسكوني و انجام تمرينات گروهي براي واكنش صحيح در هنگام وقوع زمين‌لرزه؛
11.    ايجاد و تجهيز گروه دوام در تمام محلات شهر تهران؛
12.    استفاده از فضاي پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران براي آموزش و اطلاع‌رساني به شهروندان؛
13.    استفاده از امكانات سازمان زيباسازي شهرداري تهران براي آموزش و اطلاع‌رساني به شهروندان؛
14.    استفاده از ويژه نامه‌هاي منطقه‌اي روزنامه شهروند براي اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي؛
15.    استفاده از نشريات داخلي شهرداري تهران براي اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي؛
16.    توسعه ارتباطات و تعامل با سازمان‌هاي عضو ستاد مديريت بحرن براي همكاري در زمينه آموزش و توسعه مشاركت‌هاي مردمي؛
17.    تهيه بسته‌هاي آموزشي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي اعضاي ستاد مديريت بحران مناطق و نواحي؛