شاخه
image
از زلزله «کانتو» تا روز جهانی کاهش مخاطرات سوانح

دفتر پرتال: مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 22 دسامبر 1989 ميلادي با تصويب قطعنامه اي دومين چهارشنبه اكتبر هر سال را « روز جهاني كاهش اثرات بلاياي ...

image
درآمدی بر چارچوب سند سندای 2015-2030

دفتر پرتال:  چارچوب سندای برای کاهش خطر پذیری سوانح (2030ـ2015)، در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای کشور ژاپن، در 18 مارس سال...