شاخه
image
بازدید از جایگاه های سوخت سطح منطقه 10

تجهیزات ایمنی جایگاه های سوخت سطح منطقه 10 به منظور به روزرسانی و ارزیابی میزان آمادگی تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت.  

image
تبلیغات محیطی با موضوع مقابله با کرونا ویروس در سطح منطقه 4

ستاد مدیریت بحران منطقه 4 با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندان، به نصب بیلبوردهای اطلاع رسانی با محور  هشدارهای ایمنی برای پیشگیری از انتشار ویروس ک...

image
برگزاری مانور زیست محیطی در منطقه 4

ستاد مدیریت بحران منطقه 4 با همکاری شهرداران نواحی 9 گانه،  به برگزاری مانور زیست محیطی با محور آمادگی و مقابله با سیل و آبگرفتگی معابر با حضور نیروه...

image
برگزاری نشست هم اندیشی شهردار منطقه 10 با مدیریت بحران استان خوزستان

نشست هماهنگی و هم اندیشی شهرداری منطقه 10 با اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با محور مدیریت بحران به صورت مجازی برگزار شد.

image
بازدید شهردار منطقه سه از پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

شهردار منطقه سه از پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه  و پارکینگ طبقاتی فرامنطقه ای سینما پردیس ملت بازدید کرد.

image
پایدار سازی گود میدان مقدم منطقه 17

 ستاد مدیریت بحران منطقه 17 از پایدار سازی گود میدان مقدم و املاک مجاور آن با صرف حداقل 58 هزار نفر ساعت کار مداوم خبر داد.

image
برگزاری جلسه بررسی اقدامات پیشگیرانه در حوزه انتشار ویروس کرونا در منطقه 17

ستاد مدیریت بحران منطقه 17  از برگزاری جلسه بررسی اقدامات پیشگیرانه در حوزه انتشار ویروس کرونا با همکاری و مشارکت  ادارات خدمات شهری نواحی در پایگاه ...

image
سیزدهمین جلسه کار گروه پنجگانه ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا در منطقه چهار

ستاد مدیریت بحران منطقه 4 از برگزاری سیزدهمین جلسه ویدئو کنفرانسی کارگروه پنجگانه ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.

image
برگزاری مانور دورمیزی سیلاب و آبگرفتگی در نواحی منطقه 16

مانور دورمیزی سیلاب و آبگرفتگی کانال ماندگاری با حضور  سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد در سالن کنفرانس دفتر شهردار ناحیه 3  و با رعایت پروتکلهای...

image
برگزاری جلسات فصلی ستادهای مدیریت بحران نواحی منطقه 16

جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه 3  در سه ماهه سوم سال 1399 با حضور شهردار، اعضای ستاد مدیریت بحران ناحیه، محلات، سازمان های تخصصی و عمومی  عضو در ...

image
ضبط برنامه تلویزیونی " شهر آماده" در محلات منطقه 16

ضبط برنامه تلویزیونی شهر آماده با حضور اعضای دوام و ایمنی محله تختی در منطقه 16 تصویربرداری شد .

image
استقرار اولین کانکس مدرسه آماده در منطقه 12

اولین کانکس تجهیزات امدادی طرح مدرسه آماده در مدرسه دخترانه شهید حاتمی در منطقه 12 مستقر شد.