شاخه

موضوع:مصاحبه مردمی:" کارگران بازیافت سطل های زباله چقدر در معرض شی...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/10/28

موضوع:اخبار کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/10/28

موضوع:مصمومیت با گاز مونوکسید کرین - مصاحبه مردمی: " رعایت پروتکل ...

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/10/28

موضوع: با توجه به بازگشایی های جدید مراکز، رستورانها، تالارها و .....

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/10/28

موضوع:مصاحبه مردمی: "مردم در شرایط زرد و نارنجی وضعیت کرونا ویروس...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/10/27

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/10/27

موضوع:مصاحبه مردمی: "مردم در شرایط زرد و نارنجی وضعیت کرونا ویروس...

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/10/27

موضوع:مصاحبه مردمی: "شرایط مردم در وضعیت زرد و نارنجی کرونا ویروس"...

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/10/27

موضوع:مصاحبه مردمی: "با توجه به شرایط کرونا، نانوایی ها باید چه مو...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/10/25

موضوع:آشنایی با خصوصیات ویروس کرونای انگلیسی، خطرات شیوع کرونا ویر...

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/10/25

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/10/25