شاخه
image
آشنایی بسیجیان با اصول مدیریت بحران در منطقه 18

دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه 18 از آشنایی بسیجیان محله بهداشت با اصول و مبانی مدیریت بحران و تشکیل گروه دوام در منطقه 18 خبر داد. ...

image
همکاری مشترک دوامیان منطقه 8 و شهرداری منطقه 13

طرح پیشگیری و کاهش مخاطرات گاز منوکسید کربن با همکاری نیروهای داوطلب واکنش اضطراری منطقه 8 و مشارکت ایستگاه 31 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و شهردا...

image
برگزاري نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران منطقه 16 با مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات

  جلسه توجیهی و هماهنگی با مسؤلین خانه های دوام و ایمنی محلات شهرداری منطقه 16 ویژه مسابقه دانش آموز آماده و تقدیر از اعضای دوام فعال در مسا...

image
برگزاری مسابقات درون منطقه ای اعضای خانه های دوام و ایمنی منطقه 17

.اعضای خانه های دوام و ایمنی  محلات منطقه 17  در مسابقات درون منطقه ای محلات در سه مرحله  به رقابت پرداختند

image
برگزاری مسابقات درون منطقه ای دوام در منطقه 5

مسابقات درون منطقه ای گروه های دوام در منطقه 5 با هدف حفظ آمادگی دوامیان  و ایجاد انگیزه جهت کمک به تثبیت جایگاه خانه های دوام و ایمنی در سرای محلات ...

image
پنجمین دوره مسابقات درون منطقه ای خانه های دوام وایمنی منطقه 18

مسابقات درون منطقه ای دوام با هدف ارزیابی میزان آمادگی داوطلبان واکنش اضطراری محلات منطقه 18 برگزار شد.

image
برگزاری مسابقات دوامیان محلات 17گانه شهرداری منطقه 11

 داوطلبان واکنش اضطراری محلات 17گانه منطقه 11 در مسابقات دوام با محور ارزیابی میزان آمادگی و عملکرد شرکت کردند.    

image
برگزاری مسابقات درون منطقه ای اعضای دوام و ایمنی شهرداری منطقه 16

داوطلبان واکنش اضطراری محلات منطقه 16 در مسابقات درون منطقه ای دوام و ایمنی در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه شرکت کردند.  

image
پنجمین دوره مسابقات درون منطقه‌ای خانه‌های دوام و ایمنی منطقه 4 برگزار شد

مسابقات درون منطقه ای دوام با هدف ارزیابی میزان آمادگی داوطلبان واکنش اضطراری محلات منطقه 4 برگزار شد.  

image
برگزاری مسابقات درون منطقه ای دوام منطقه یک

ستاد مدیریت بحران منطقه یک ازبرگزاری مسابقات دوام سرای محلات 27 گانه منطقه یک(دواطلب واکنش اضطرای محله)خبر داد.

image
آخرین مرحله از آزمون دوامیان در محله امام زاده عبدالله منطقه 9 برگزارشد.

آخرین مرحله برگزاری آزمون دوامیان در سال 98 در محله امامزاده عبدالله با هدف یادگیری، آشنایی و آمادگی دوامیان با مدیریت بحران به منظور پیشگیری از حواد...

image
آشنایی دوامیان منطقه 16 با اصول برپایی چادر اسکان اضطراری

دوره آموزشی چادرزنی  با حضور اعضای دوام و ایمنی جذب شده در سال 98 وکارشناسان ستاد مدیریت بحران منطقه 16 برگزار شد