شاخه
image
افزودن منابع جدید به واحد کتابخانه و مرکز اسناد سازمان

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان، در راستای تکمیل و غنی سازی منابع اطلاعاتی مورد نیاز سازمان ، همچون سالهای گذشته اقدام به فراهم آوری  این منابع در قالب ...

image
افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مدیریت بحران شهر تهران

مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مدیریت بحران تهران افتتاح و همزمان از هفت کتاب جدید منتشر شده در حوزه مدیریت سوانح و کاهش خطرپذیری رونمایی شد.