شاخه
image
افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مدیریت بحران شهر تهران

مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مدیریت بحران تهران افتتاح و همزمان از هفت کتاب جدید منتشر شده در حوزه مدیریت سوانح و کاهش خطرپذیری رونمایی شد.

image
معرفی فعالیت های پژوهشی مدیریت بحران تهران در نمایشگاه کتاب

فعالیت های پژوهشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف آشنایی محققان، دانشگاهیان و علاقمندان با اقدامات انجام گرفته در نمایشگاه کتاب تهران ...

image
حضور سازمان مدیریت بحران پایتخت در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف شناخت بهتر مردم با مفاهیم مدیریت بحران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب حضور یافته است.