شاخه
image
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دوربین حرفه ای عکاسی

این دوره آموزشی ویژه کارشناسان حوزه روابط عمومی با هدف بالابردن دانش و تخصص آنها در زمینه کار با دوربین حرفه ای DSLR در بهمن ماه به مدت 24 ساعت به صو...

image
برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت کارکنان

فراگیران در این دوره با نحوه برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان آشنا می شوند. این دوره آموزشی به مدت 24 ساعت در دی ماه به صورت مجازی برگزار گ...

image
برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی اثربخشی آموزشی

این دوره آموزشی با هدف آشنایی فراگیران با مکانیزم های ارزشیابی اثربخشی آموزشی به مدت 16 ساعت در دی ماه به صورت مجازی برگزار گردید.

image
برگزاری دوره آموزشی اداره امور دفتری(مسیولین دفاتر)

این دوره آموزشی با هدف آشنایی فراگیران با اصول و روش های اداره دفتر مدیر و وظایف دبیرخانه به مدت 24 ساعت در دی ماه  به صورت حضوری برگزار گردید.

image
برگزاری دوره آموزشی بودجه ریزی و برنامه ریزی عملیاتی

این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش فراگیران در زمینه ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع، تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار از یک...

image
برگزاری دوره آموزشی سامانه فرماندهی حادثه ویژه مدیریت صحنه عملیاتICS200

این دوره تخصصی ویژه مدیران سازمان و دبیران مناطق 22گانه جهت بالابردن دانش و تخصص آنان در زمینه مدیریت صحنه حادثه به مدت 16 ساعت در آذر ماه به صورت م...

برگزاری دوره آموزشی MSP

برگزاری دوره آموزشی MSP برای همکاران سازمان

image
برگزاری دوره آموزشیIndesign

این دوره آموزشی به مدت 20 ساعت در شهریور ماه برای همکاران بخش های مختلف سازمان به صورت مجازی برگزار گردید.

image
برگزاری دوره آموزشی نقشه‌برداری با پهباد (تهیه نقشه‌های بلادرنگ)

این دوره آموزشی ویژه همکاران حوزه GIS، پیشگیری، مرکز فرماندهی به مدت 24 ساعت به صورت تئوری و عملی در شهریور ماه سال جاری برگزار گردید. هدف از بر...

image
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

در راستای اجرای تقویم آموزشی سال 1399، دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری با هدف آشنایی با انواع نامه‌های اداری و نحوه نگارش آنها به مدت 24ساعت د...

image
دوره آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی

این دوره آموزشی با هدف آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی، شیوه بکارگیری قوانین در امور اجرایی به مدت 12 ساعت در تیرماه سال جاری ویژه همکاران معاون...

image
دوره آموزشی اصول گزارش نویسی و خلاصه سازی مکاتبات

فراگیران در این دوره با مفاهیم گزارش نویسی، انواع مختلف گزارش ،مراحل تهیه یک گزارش، تهیه خلاصه سازی مکاتبات آشنا شدند. این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت...