شاخه
image
1399/06/26 12:13:00 ب.ظدرس های آموخته و نیاموخته از زلزله طبس

رامین رادنیا  ـ  روزنامه اعتماد 99/6/27  :  تجربه را عامل کلیدی در فرآیند یادگیری می­دانند چه از آن منظر که بشر در مسیر پر پیچ و خم رشد خود برا...

image
1399/06/25 12:53:00 ب.ظزلزله طبس ؛ روز خونین کویر

واحد پرتال: زمین لرزه طبس که از جمله زلزله های شدید و خونبار معاصر به شمار می ­آید؛ در ساعت 19:36 دقیقه روز 25 شهریور 1357 با شدت 7/8 ریشتر در شه...