شاخه
image
دعوت به همکاری 10-98(پایان مهلت)

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نظر دارد جهت تکميل کادر تخصصي خود از ميان همکاران ثابت و قراردادي شاغل در شهرداری تهران که مایل به جابجایی...