شاخه
image
برگزاری نشست فصلی ستادهای مدیریت بحران محلات ناحیه4 در منطقه 19

ستاد مدیریت بحران منطقه 19 از برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران محله شهرک گلریز در ناحیه 4 خبرداد.

image
برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل منطقه 6

ستاد مدیریت بحران منطقه 6 از برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل این منطقه به صورت مجازی خبر داد.  

image
برگزاری نشست فصلی درناحیه 6 منطقه 6

ستاد مدیریت بحران منطقه 6 به برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران  ناحیه 6 در فصل بهار با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد در پایگا...

image
آشنایی دوامیان محلات منطقه 10 با اصول و مبانی ایمنی

ستاد بحران منطقه 10 از برگزاری کارگاه آموزشی اصول و مبانی ایمنی با محور حریق برای داوطلبان واکنش اضطراری محلات سلسبیل و مرتضوی خبر داد.  

image
برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه 18

ستاد مدیریت بحران منطقه 18 از برگزاری اولین نشست فصلی این ستاد با حضور شهردار منطقه و سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد در سال 1400 خبر داد.

image
برگزاری نشست فصلی ستادهای مدیریت بحران محلات ناحیه 5 در منطقه 14

ستاد مدیریت بحران منطقه 14 از برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران محله حسین آباد دولاب ناحیه 5 در فصل بهار خبرداد.

image
برگزاری جلسه تیم های ارزیاب در منطقه 5

ستاد مدیریت بحران منطقه 5 از برگزاری جلسه تیم های ارزیابی و هماهنگی عملیات میدانی در این منطقه خبر داد.

image
برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه 8

ستاد مدیریت بحران منطقه 8 از برگزاری نشست فصل بهار  این ستاد با محور "کمیته ایمنی" و " کرونا" به صورت مجازی خبر داد.

image
برگزاری جلسه توجیهی چگونگی جذب نیروهای جدید دوام در منطقه 10

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 از برگزاری جلسه توجیهی با محور چگونگی جذب نیروهای جدید داوطلب واکنش اضطراری در محلات این منطقه خبر داد.  

image
جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه 3 در منطقه 19 برگزار شد

ستاد مدیریت بحران منطقه 19 به برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه3 در فصل بهار با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد اقدام کر...

image
برگزاری گردهمایی دوامیان شمال تهران

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری اولین گردهمایی مسئولین خانه دوام و ایمنی سرای محلات 27 گانه  منطقه یک خبر داد.

image
اولین نشست فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۳ در سال۱۴۰۰

اولین نشست فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۳ در سال ۱۴۰۰ با حضور مجتبی شکری شهردار منطقه، اکبری دبیر و جانشین شهردار در ستاد پیشگیری و مدیریت بحران من...