شاخه
image
برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان مدیریت بحران نواحی در منطقه 19

جلسه ماهیانه کارشناسان مدیریت بحران نواحی پنجگانه منطقه19 در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه برگزار شد .

image
نصب پیام های آموزشی در مدارس منتخب منطقه 10

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 از چاپ و نصب پیام های آموزشی در قالب شاسی در مدارس این منطقه خبر داد.

image
بازدید از نقاط آبگیر و حساس منطقه 10 توسط کارشناسان ستاد مدیریت بحران
image
برگزاری جلسه کمیته پدافند غیر عامل در منطقه 4

ستاد مدیریت بحران منطقه 4 از برگزاری جلسه ماهانه کمیته پدافند غیر عامل  دراین منطقه خبر داد.

image
برگزاری جلسه هماهنگی با استان معین منطقه 4

ستاد مدیریت بحران منطقه 4 از برگزاری جلسه هماهنگی با استان معین و پیشتاز مازندران در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران شهید باقری خبر داد.  

image
برگزاری مانوردورمیزی مدیریت بحران در منطقه 6

ستاد مدیریت بحران منطقه 6 از برگزاری مانور دورمیزی مدیریت بحران با محور زلزله در شرکت فنی مکانیک خاک خبر داد.  

image
برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین خانه های دوام وایمنی محلات منطقه 13

ستاد مدیریت بحران منطقه 13 از برگزاری جلسه هماهنگی دبیران مدیریت بحران، مسئولین دوام و ایمنی محلات 12 گانه در پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه ...

image
برگزاری جلسات فصلی ستادهای مدیریت بحران محلات منطقه 11

ستاد مدیریت بحران منطقه 11 از برگزاری جلسات فصلی ستادهای مدیریت بحران محلات شیخ هادی و انقلاب در ناحیه یک خبر داد.  

image
برگزاری جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه یک در منطقه 11

جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه یک در فصل پاییز با محور پیشگیری از وقوع مخاطرات ناشی از بارش های فصلی با هماهنگی ستاد مدیریت بحران منطقه 11 برگزار ...

image
برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات منطقه ۵

ستاد مدیریت بحران منطقه 5 از برگزاری جلسه ماهانه هماهنگی مسئولین خانه های دوام و ایمنی محلات 29 گانه این منطقه خبر داد .

image
تجهیز و آماده سازی سایت های برف روبی در منطقه 20

سایت هاي  برف روبی  در منطقه 20 تجهیز و آماده سازی شد.

image
برگزاری کارگاه های آموزشی ایمنی در منطقه 10

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 از برگزاری کارگاه های آموزشی اصول و مبانی ایمنی و اطفای حریق در سرای محلات زنجان و هفت چنار خبر داد.