شاخه
image
نصب کانکس تجهیزات امدادی در منطقه 13

کانکس تجهیزات امدادی مدرسه آماده در دبیرستان فاطمه تعلیمی در منطقه 13 نصب شد. 

image
تجهیز مدارس به اقلام امداد و نجات

مدارس و به خصوص مدرسه آماده باید در مواقع اضطراری بدون نیاز به نیروهای امدادی، قادر به کنترل بحران باشد. برای این منظور علاوه بر داشتن آگاهی و مهارت ...

image
جلسه هماهنگی مسابقه دانش آموزی "تهیه کوله نجات "درمنطقه 18

جلسه هماهنگی  مسابقه "تهیه کوله نجات" ویژه دانش آموزان با حضور مسئولین خانه های دوام وایمنی درستادمدیریت بحران منطقه 18برگزارشد

image
جلسه هماهنگی مسابقه دانش آموزی "تهیه کوله نجات "درمنطقه 18

جلسه هماهنگی  مسابقه "تهیه کوله نجات" ویژه دانش آموزان با حضور مسئولین خانه های دوام وایمنی درستادمدیریت بحران منطقه 18برگزارشد

image
آموزش مدیران مدارس شمال تهران در طرح مدرسه آماده

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از آموزش مدیران مدارس منتخب در طرح مدرسه آماده در سال جاری خبر داد.

image
آموزش مدیران مدارس شمال تهران در طرح مدرسه آماده

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از آموزش مدیران مدارس منتخب در طرح مدرسه آماده در سال جاری خبر داد.

image
برگزاری مانور پناه گیری مدرسه حضرت ابوالفضل ناحیه 5 منطقه 14

دانش آموزان پرسنل مدرسه حضرت ابوالفضل ناحیه 5 منطقه 14 در مانور عملیاتی مدیریت بحران با محور پناه گیری و تخلیه امن اضطراری با حضور نیروهای داوطلب مرد...

image
برگزاری مانور پناه گیری مدرسه حضرت ابوالفضل ناحیه 5 منطقه 14

دانش آموزان پرسنل مدرسه حضرت ابوالفضل ناحیه 5 منطقه 14 در مانور عملیاتی مدیریت بحران با محور پناه گیری و تخلیه امن اضطراری با حضور نیروهای داوطلب مرد...

image
دوره جدید آموزش مدیریت بحران در مدارس ابتدایی منطقه 6

دور جدید آموزش مدیریت بحران در مدارس سطح منطقه 6 به منظور بالابردن سطح آگاهی و دانش ، دانش آموزان برگزار شد. 

image
دوره جدید آموزش مدیریت بحران در مدارس ابتدایی منطقه 6

دور جدید آموزش مدیریت بحران در مدارس سطح منطقه 6 به منظور بالابردن سطح آگاهی و دانش ، دانش آموزان برگزار شد. 

image
برگزاری مانور پدافند غیرعامل در منطقه 5

 دانش آموزان مدرسه دخترانه مصاحب در مانور عملیاتی با محور پدافند غیرعامل در منطقه 5 شرکت کردند. 

image
برگزاری مانور پدافند غیرعامل در منطقه 5

 دانش آموزان مدرسه دخترانه مصاحب در مانور عملیاتی با محور پدافند غیرعامل در منطقه 5 شرکت کردند.