شناسایی زمين لغزش های شهر تهران

کتاب, تازه های کتاب, کتابهای آموزشی rating
image

نویسنده / نویسندگان : سعید منتظرالقائم، زهرا محمدی اصل.

شابک : 9786229919712

سال انتشار : 1397

قیمت : 240000 ریال